Att fälla träd

Att fälla träd

Att fälla träd är kanske ingenting som man ska säga att vem som helst kan lära sig, är man minsta osäker trots en kortare utbildning, så tar man hjälp. Men man kan ju försöka, åtminstone om det är mindre träd som är ganska enkla att fälla, utan risk för skador på personer och egendom. I det här inlägget ska vi gå igenom det mest grundläggande när det kommer till att fälla träd:

1. Du måste ha rätt verktyg, en motorsåg, och den ska du ha körkort för.

2. Innan du börjar fälla träd ska du se till att området är fritt från människor och strukturer som kan skadas av fallande träd eller grenar. Detta gäller även andra träd, hus, bilar, kraftledningar osv. Du bör alltid vara försiktig och uppmärksam på potentiella faror när du fäller träd.

3. Börja med att identifiera i vilken riktning du vill att trädet ska falla – det är viktigt att planera i förväg och ha en klar uppfattning om var du vill att trädet ska landa när det faller. Var alltid medveten om din omgivning också, så att du kan undvika att träffa något med motorsågen när du fäller trädet.

4. När du har bestämt var trädet ska falla använder du motorsågen för att försiktigt göra ett grunt snitt i basen av stammen, ungefär 1/3 av vägen igenom. Detta bidrar till att försvaga och luckra upp trädet så att det faller i rätt riktning när du skär igenom det.

5. Därefter gör du ett djupare snitt rakt över trädet för att slutföra fällningen. Se till att dina snitt är jämna och stadiga, och var försiktig så att du inte träffar några närliggande grenar eller andra hinder när du skär.

6. Använd om möjligt kilar.

7. När trädet har fallit ska du rensa bort allt kvarvarande skräp.

Ingvar i Kungsbacka

Kommentarer är stängda.