Regelbunden städning av kontoret kan bidra till ökad produktivitet och kreativitet

Regelbunden städning av kontoret kan bidra till ökad produktivitet och kreativitet

En ren och organiserad arbetsplats är en förutsättning för att alla företag ska kunna fungera smidigt. Ett rörigt skrivbord kan leda till att filer och papper försvinner, medan ett stökigt pausrum kan främja sjukdom. Företagsstädning handlar dock om mer än att bara förhindra oordning. Studier från företag i Alingsås har visat att en ren miljö faktiskt kan bidra till att öka produktiviteten och kreativiteten. I denna studie ombads försökspersoner att utföra en rad kreativa uppgifter i både ett rent och ett rörigt rum. Resultaten visade att försökspersonerna var betydligt mer kreativa i det rena rummet. I en annan studie fick arbetstagare möjlighet att arbeta i antingen ett rent eller smutsigt kontor. Resultaten visade att arbetstagarna på det rena kontoret inte bara var mer produktiva, utan också mindre stressade och mer benägna att samarbeta med sina kollegor. Dessa studier tyder på att regelbunden företagsstädning kan ha en verklig inverkan på de anställdas produktivitet och kreativitet.

Lite damm och smuts finns i nästan alla miljöer, men för mycket damm och smuts kan orsaka allvarliga hälsoproblem för vissa människor. Till exempel kan allergiker få svårt att andas om luften är full av dammpartiklar. Dessutom kan smuts och damm förvärra luftvägssjukdomar som astma, vilket gör att människor hostar och blir andfådda. Dessutom kan dammiga förhållanden också leda till att huden blir irriterad och får utslag. Och om smuts och damm tillåts samlas kan de locka till sig skadedjur som gnagare och insekter, vilket kan innebära ytterligare hälsorisker. Därför är det viktigt att hålla arbetsplatsen ren för att skydda de anställdas och besökarnas hälsa. Regelbunden sopning, dammsugning och moppning kan hjälpa till att ta bort smuts och damm från golven, medan dammande av ytor som skrivbord och hyllor kan hjälpa till att hålla luften ren. Regelbunden rengöring av luftventiler och filter förhindrar att allergener byggs upp på arbetsplatsen.

Kommentarer är stängda.